EC của trường đại học ở nước ngoài chương trình học bổng cạnh tranh

IEC vui mừng thông báo rằng nó sẽ tổ chức một cuộc thi học bổng cho công dân Việt Nam vào ngày Chủ Nhật, ngày 24 tháng 5, 2020 tại Đà Nẵng, và chủ nhật 31 tháng 5, 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Học bổng này dành cho những sinh viên Việt Nam đang ghi danh học lớp 11 và 12.

Thông tin & Quy định của cuộc thi

Yêu cầu đối với thí sinh: +

Cách đăng ký: +
Nội dung cuộc thi +
Quy định của cuộc thi: +

Địa điểm và thời gian tổ chức cuộc thi: +

Thông báo kết quả +

Giải thưởng & học bổng: +

Nghĩa vụ với người thắng cuộc: +

Xem lý do tại sao sinh viên lựa chọn học University Abroad Programs và Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (IEC).

Nộp đơn ngay