Hiệp hội Giáo dục Quốc tế

Thành lập năm 2013, Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (IEC) là tổ chức phi lợi nhuận, hợp tác với các tổ chức giáo dục đại học của Hoa Kỳ để đẩy mạnh và tăng cường các nỗ lực quốc tế hoá của các tổ chức này. IEC hiện bao gồm năm trường đại học ưu tú ở vùng đông bắc Hoa Kỳ, tập trung vào việc phát triển quan hệ đối tác giáo dục quốc tế.

Để biết thông tin về cách thức IEC hỗ trợ các tổ chức thành viên của mình, vui lòng xem Giới thiệu về Hiệp hội. Giới thiệu về Hiệp hội.

Nếu tổ chức của bạn quan tâm đến việc tham gia IEC, vui lòng tham khảo trang Tham gia IEC và liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Xem lý do tại sao sinh viên lựa chọn học University Abroad Programs và Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (IEC).

Nộp đơn ngay