Ban Giám đốc của chúng tôi

 

Caitlin Huseman

Caitlin Huseman - Đồng Giám đốc của IEC, Giám đốc điều hành University Abroad Programs

Huseman hỗ trợ IEC thông qua quản lý hoạt động và phát triển kinh doanh. Caitlin cũng quản lý University Abroad Programs của trường Saint Michael’s College. Hỗ trợ đắc lực cho sinh viên trong chương trình, Caitlin giúp các em làm quen với môi trường văn hóa và học tập tại Hoa Kỳ.  

 

Michael Shaughnessy, tiến sĩ - Đồng Giám đốc của IEC

Tiến sĩ Michael Shaughnessy là một giáo sư tiếng Đức thuộc Khoa Ngôn ngữ Hiện đại tại Washington & Jefferson College ở Washington, PA. Với vai trò là đồng giám đốc, Tiến sĩ Shaughnessy tham gia vào việc thực hiện các sáng kiến chiến lược của IEC.
  

 

 

Al Wang

Al Wang - Đồng Giám đốc IEC, Giám đốc Tuyển dụng Quốc tế của University Abroad Programs

Ông Wang là đồng giám đốc, hỗ trợ thực hiện các sáng kiến chiến lược của IEC. Ông Wang cũng là Giám đốc Tuyển sinh Quốc tế tại Trung Quốc của University Abroad Programs. Ông thiết kế và thực hiện các chiến lược tuyển sinh và quản lý mạng lưới các đối tác tuyển sinh. 

 

 

 

Xem lý do tại sao sinh viên lựa chọn học University Abroad Programs và Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (IEC).

Nộp đơn ngay