Các trường Đại học thành viên

IEC là một nhóm gồm năm trường đại học tư thục ưu tú ở vùng Đông bắc Hoa Kỳ. Sinh viên University Abroad Programs được đảm bảo chuyển tiếp vào một trường đại học IEC khi đáp ứng các yêu cầu đầu ra của khoá học.

Để tìm chương trình hoàn hảo dành cho mình tại một trường đại học IEC, hãy chọn một trong các chuyên ngành dưới đây!

 

 

Xem lý do tại sao sinh viên lựa chọn học University Abroad Programs và Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (IEC).

Nộp đơn ngay