Giới thiệu về chương trình

University Abroad Programs được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học của bạn. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn, bất kể trình độ tiếng Anh của bạn như thế nào, để tìm mức độ học phù hợp nhất với bạn. Bạn sẽ học cùng với các sinh viên quốc tế khác và sinh viên Mỹ trong các lớp học được giảng dạy bởi các giáo sư của Saint Michael’s College, đồng thời tích luỹ số lượng tín chỉ có giá trị để nhận được bằng cấp đúng hạn.

Yêu cầu đầu vào

+

 

Lệ phí

+

Tìm cấp độ của bạn

 

Bằng cấp TOEFL

 

Tôi chưa có chứng chỉ

 

 

Xem lý do tại sao sinh viên lựa chọn học University Abroad Programs và Hiệp hội Giáo dục Quốc tế (IEC).

Nộp đơn ngay